Styremøte nr. 1, 2017 - Februar

Tid: 23.02.2017
Sted: Hammerfest

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de er klare.

2017-02-23 - Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF2.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/2017-02-23 - Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF2.pdf2017-02-23 - Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF2.pdf
Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 23. februar 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 23. februar 2017.pdfInnkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 23. februar 2017.pdf
Sak 10 - Overordnet risikostyring Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 10 - Overordnet risikostyring Oppdragsdokument 2017.pdfSak 10 - Overordnet risikostyring Oppdragsdokument 2017.pdf
Sak 11 - Kvinnsland rapporten - høringssvar.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 11 - Kvinnsland rapporten - høringssvar.pdfSak 11 - Kvinnsland rapporten - høringssvar.pdf
Sak 12 - PasOpp - resultater 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 12 - PasOpp - resultater 2016.pdfSak 12 - PasOpp - resultater 2016.pdf
Sak 13 - Medarbeiderundersøkelse 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 13 - Medarbeiderundersøkelse 2016.pdfSak 13 - Medarbeiderundersøkelse 2016.pdf
Sak 14 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 14 - Referatsaker.pdfSak 14 - Referatsaker.pdf
Sak 2 - Godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 2 - Godkjenning av protokoll.pdfSak 2 - Godkjenning av protokoll.pdf
Sak 3 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 3 - Muntlig informasjon.pdfSak 3 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 4 - Virksomhetsrapport 11_2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 4 - Virksomhetsrapport 11_2016.pdfSak 4 - Virksomhetsrapport 11_2016.pdf
Sak 5 - Foreløpig årsregnskap 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 5 - Foreløpig årsregnskap 2016.pdfSak 5 - Foreløpig årsregnskap 2016.pdf
Sak 6 - Tertialrapport 3 - Bygge- og utviklingsprosjekter.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 6 - Tertialrapport 3 - Bygge- og utviklingsprosjekter.pdfSak 6 - Tertialrapport 3 - Bygge- og utviklingsprosjekter.pdf
Sak 7 - Virksomhetsrapport 1_2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 7 - Virksomhetsrapport 1_2017.pdfSak 7 - Virksomhetsrapport 1_2017.pdf
Sak 8 - Styresak Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 8 - Styresak Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfSak 8 - Styresak Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdf
Sak 8 - Vedlegg Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus - Sendt tidligere.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 8 - Vedlegg Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus - Sendt tidligere.pdfSak 8 - Vedlegg Idefaserapport Nye Hammerfest sykehus - Sendt tidligere.pdf
Sak 9 - Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/02 - Februar/Sak 9 - Oppdragsdokument 2017.pdfSak 9 - Oppdragsdokument 2017.pdf


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.