Styremøte nr. 2, 2017 - Mars

Tid: 28.-29.03.2017
Sted: Bodø

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de er klare.

2017-03-29 - Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/2017-03-29 - Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf2017-03-29 - Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 28. - 29. mars 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 28. - 29. mars 2017.pdfInnkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 28. - 29. mars 2017.pdf
Sak 17 - Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/Sak 17 - Godkjenning protokoll.pdfSak 17 - Godkjenning protokoll.pdf
Sak 18 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/Sak 18 - Muntlig informasjon.pdfSak 18 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 19 - Årsregnskap og styrets beretning 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/Sak 19 - Årsregnskap og styrets beretning 2016.pdfSak 19 - Årsregnskap og styrets beretning 2016.pdf
Sak 20 - Årlig melding 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/Sak 20 - Årlig melding 2016.pdfSak 20 - Årlig melding 2016.pdf
Sak 21 - Ledelsens gjennomgang 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/Sak 21 - Ledelsens gjennomgang 2016.pdfSak 21 - Ledelsens gjennomgang 2016.pdf
Sak 22 - Virksomhetsrapport 2_2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/Sak 22 - Virksomhetsrapport 2_2017.pdfSak 22 - Virksomhetsrapport 2_2017.pdf
Sak 23 - Innspill til rullering av investeringsplan.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/Sak 23 - Innspill til rullering av investeringsplan.pdfSak 23 - Innspill til rullering av investeringsplan.pdf
Sak 24 - Styringsdokument Konseptfase Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/Sak 24 - Styringsdokument Konseptfase Nye Hammerfest sykehus.pdfSak 24 - Styringsdokument Konseptfase Nye Hammerfest sykehus.pdf
Sak 25 - Nasjonal helse- og sykehusplan - Akuttkirurgisk beredskap.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/Sak 25 - Nasjonal helse- og sykehusplan - Akuttkirurgisk beredskap.pdfSak 25 - Nasjonal helse- og sykehusplan - Akuttkirurgisk beredskap.pdf
Sak 26 - Valg ansatterepresentanter til styret.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/Sak 26 - Valg ansatterepresentanter til styret.pdfSak 26 - Valg ansatterepresentanter til styret.pdf
Sak 27 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/03 - Mars/Sak 27 - Referatsaker.pdfSak 27 - Referatsaker.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.