Styremøte nr. 3, 2017 - April

Tid: 26.04.2017
Sted: Karasjok

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de blir klare.

2017-04-26 - Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/04 - April/2017-04-26 - Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf2017-04-26 - Protokoll Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 30 - Godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/04 - April/Sak 30 - Godkjenning av protokoll.pdfSak 30 - Godkjenning av protokoll.pdf
Sak 31 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/04 - April/Sak 31 - Muntlig informasjon.pdfSak 31 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 32 - Virksomhetsrapport 3_2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/04 - April/Sak 32 - Virksomhetsrapport 3_2016.pdfSak 32 - Virksomhetsrapport 3_2016.pdf
Sak 33 - Investeringer og Bærekraftsanalyse 2017-2025.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/04 - April/Sak 33 - Investeringer og Bærekraftsanalyse 2017-2025.pdfSak 33 - Investeringer og Bærekraftsanalyse 2017-2025.pdf
Sak 34 - Ide og konseptfase Samisk helsepark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/04 - April/Sak 34 - Ide og konseptfase Samisk helsepark.pdfSak 34 - Ide og konseptfase Samisk helsepark.pdf
Sak 35 - Salg av eiendom 22_69- Hammerfest.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/04 - April/Sak 35 - Salg av eiendom 22_69- Hammerfest.pdfSak 35 - Salg av eiendom 22_69- Hammerfest.pdf
Sak 36 - Elektronisk medikasjon og kurve.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/04 - April/Sak 36 - Elektronisk medikasjon og kurve.pdfSak 36 - Elektronisk medikasjon og kurve.pdf
Sak 37 - Strategisk kompetanseplan FIN HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/04 - April/Sak 37 - Strategisk kompetanseplan FIN HF.pdfSak 37 - Strategisk kompetanseplan FIN HF.pdf
Sak 38 - Spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkning.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/04 - April/Sak 38 - Spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkning.pdfSak 38 - Spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkning.pdf
Sak 39 - Endring av møteplan 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/04 - April/Sak 39 - Endring av møteplan 2017.pdfSak 39 - Endring av møteplan 2017.pdf
Sak 40 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/04 - April/Sak 40 - Referatsaker.pdfSak 40 - Referatsaker.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.