Styremøte nr. 4, 2017 - Mai

Tid: 30.05.2017 10:45 - 14:00
Sted: Hammerfest, Scandic Hotel

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de blir klare.

Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF 30. mai 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/05 - Mai/Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF 30. mai 2017.pdfProtokoll styremøte i Finnmarkssykehuset HF 30. mai 2017.pdf
Sak 43 - Godkjenning av protokoll 26. april 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/05 - Mai/Sak 43 - Godkjenning av protokoll 26. april 2017.pdfSak 43 - Godkjenning av protokoll 26. april 2017.pdf
Sak 44 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/05 - Mai/Sak 44 - Muntlig informasjon.pdfSak 44 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 45 - Virksomhetsrapport 4 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/05 - Mai/Sak 45 - Virksomhetsrapport 4 2017.pdfSak 45 - Virksomhetsrapport 4 2017.pdf
Sak 46 - Rapportering OD 2017 - 1. tertial.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/05 - Mai/Sak 46 - Rapportering OD 2017 - 1. tertial.pdfSak 46 - Rapportering OD 2017 - 1. tertial.pdf
Sak 47 - Overordnet risikostyring 1. tertial.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/05 - Mai/Sak 47 - Overordnet risikostyring 1. tertial.pdfSak 47 - Overordnet risikostyring 1. tertial.pdf
Sak 48 - Tertialrapport - Bygge- og utviklingsprosjekter 1.tertial.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/05 - Mai/Sak 48 - Tertialrapport - Bygge- og utviklingsprosjekter 1.tertial.pdfSak 48 - Tertialrapport - Bygge- og utviklingsprosjekter 1.tertial.pdf
Sak 49 - Staus informasjonssikkerhet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/05 - Mai/Sak 49 - Staus informasjonssikkerhet.pdfSak 49 - Staus informasjonssikkerhet.pdf
Sak 50 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/05 - Mai/Sak 50 - Referatsaker.pdfSak 50 - Referatsaker.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.