Styremøte nr. 5, 2017 - Juni

Tid: 21.06.2017 kl. 13.15 - 17.00
Sted: Thon hotel Kirkenes

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de blir klare.

2017-06-21 - Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/06 - Juni/2017-06-21 - Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset.pdf2017-06-21 - Protokoll styremøte i Finnmarkssykehuset.pdf
Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 21. og 22. juni 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/06 - Juni/Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 21. og 22. juni 2017.pdfInnkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 21. og 22. juni 2017.pdf
Sak 53 - Godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/06 - Juni/Sak 53 - Godkjenning av protokoll.pdfSak 53 - Godkjenning av protokoll.pdf
Sak 54 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/06 - Juni/Sak 54 - Muntlig informasjon.pdfSak 54 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 55 2017 - Virksomhetsrapport 5-2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/06 - Juni/Sak 55 2017 - Virksomhetsrapport 5-2017.pdfSak 55 2017 - Virksomhetsrapport 5-2017.pdf
Sak 55 2017 Vedlegg Virksomhetsrapport 05 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/06 - Juni/Sak 55 2017 Vedlegg Virksomhetsrapport 05 2017.pdfSak 55 2017 Vedlegg Virksomhetsrapport 05 2017.pdf
Sak 56 - Organisering akuttilbud Psykisk helsevern og Rus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/06 - Juni/Sak 56 - Organisering akuttilbud Psykisk helsevern og Rus.pdfSak 56 - Organisering akuttilbud Psykisk helsevern og Rus.pdf
Sak 57 - Kommunikasjonsstrategi 2018-2030.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/06 - Juni/Sak 57 - Kommunikasjonsstrategi 2018-2030.pdfSak 57 - Kommunikasjonsstrategi 2018-2030.pdf
Sak 58 - Etablering av ungdomsråd i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/06 - Juni/Sak 58 - Etablering av ungdomsråd i Finnmarkssykehuset HF.pdfSak 58 - Etablering av ungdomsråd i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 59 - Møteplan 2018 - Styret i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/06 - Juni/Sak 59 - Møteplan 2018 - Styret i Finnmarkssykehuset HF.pdfSak 59 - Møteplan 2018 - Styret i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 60 - Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/06 - Juni/Sak 60 - Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak.pdfSak 60 - Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak.pdf
Sak 62 - Status OU - ledelse og organisering, prosjekt Alta Nærsykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/06 - Juni/Sak 62 - Status OU - ledelse og organisering, prosjekt Alta Nærsykehus.pdfSak 62 - Status OU - ledelse og organisering, prosjekt Alta Nærsykehus.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.