Styremøte nr. 7, 2017 - September

Tid: 28.09.2017
Sted: Alta

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de blir klare.

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 28. september 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/09 - September/Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 28. september 2017.pdfInnkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 28. september 2017.pdf
Sak 76 - godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/09 - September/Sak 76 - godkjenning av protokoll.pdfSak 76 - godkjenning av protokoll.pdf
Sak 77 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/09 - September/Sak 77 - Muntlig informasjon.pdfSak 77 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 78 - Investering og bærekraftsanalyse. pdf.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/09 - September/Sak 78 - Investering og bærekraftsanalyse. pdf.pdfSak 78 - Investering og bærekraftsanalyse. pdf.pdf
Sak 79 - Tomtevalg Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/09 - September/Sak 79 - Tomtevalg Nye Hammerfest sykehus.pdfSak 79 - Tomtevalg Nye Hammerfest sykehus.pdf
Sak 80 - Virksomhetsrapport 8-2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/09 - September/Sak 80 - Virksomhetsrapport 8-2017.pdfSak 80 - Virksomhetsrapport 8-2017.pdf
Sak 81 - Tertialrapport 2 bygge- og utviklingsprosjekter.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/09 - September/Sak 81 - Tertialrapport 2 bygge- og utviklingsprosjekter.pdfSak 81 - Tertialrapport 2 bygge- og utviklingsprosjekter.pdf
Sak 82 - Rapportering 2 tertial Oppdragsdokumentet 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/09 - September/Sak 82 - Rapportering 2 tertial Oppdragsdokumentet 2017.pdfSak 82 - Rapportering 2 tertial Oppdragsdokumentet 2017.pdf
Sak 83 - Overordnet risikostyring 2 tertial Oppdragsdokumentet 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/09 - September/Sak 83 - Overordnet risikostyring 2 tertial Oppdragsdokumentet 2017.pdfSak 83 - Overordnet risikostyring 2 tertial Oppdragsdokumentet 2017.pdf
Sak 84 - Internrevisjonsrapport 01.2017 - Risikostyring i Helse Nord.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/09 - September/Sak 84 - Internrevisjonsrapport 01.2017 - Risikostyring i Helse Nord.pdfSak 84 - Internrevisjonsrapport 01.2017 - Risikostyring i Helse Nord.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.