Styremøte nr. 9, 2017 - Desember

Tid: 13.-14.12.2017
Sted: Hammerfest

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de blir klare.

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 13. - 14. desember 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/12 - Desember/Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 13. - 14. desember 2017.pdfInnkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 13. - 14. desember 2017.pdf
Sak 101 - Budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett 2018 – 2025.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/12 - Desember/Sak 101 - Budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett 2018 – 2025.pdfSak 101 - Budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett 2018 – 2025.pdf
Sak 102 - E-helse strategi Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/12 - Desember/Sak 102 - E-helse strategi Finnmarkssykehuset HF.pdfSak 102 - E-helse strategi Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 103 - Ernæringsstrategi 2017-2020 Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/12 - Desember/Sak 103 - Ernæringsstrategi 2017-2020 Finnmarkssykehuset HF.pdfSak 103 - Ernæringsstrategi 2017-2020 Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 104 - Eksterne systemtilsyn FIN HF - januar-september 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/12 - Desember/Sak 104 - Eksterne systemtilsyn FIN HF - januar-september 2017.pdfSak 104 - Eksterne systemtilsyn FIN HF - januar-september 2017.pdf
Sak 105 - Endring møteplan 2018 - Styret i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/12 - Desember/Sak 105 - Endring møteplan 2018 - Styret i Finnmarkssykehuset HF.pdfSak 105 - Endring møteplan 2018 - Styret i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 106 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/12 - Desember/Sak 106 - Referatsaker.pdfSak 106 - Referatsaker.pdf
Sak 97 - Godkjenning av protokoll 25. oktober 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/12 - Desember/Sak 97 - Godkjenning av protokoll 25. oktober 2017.pdfSak 97 - Godkjenning av protokoll 25. oktober 2017.pdf
Sak 98 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/12 - Desember/Sak 98 - Muntlig informasjon.pdfSak 98 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 99 - Virksomhetsrapport 10 2017 Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2017/12 - Desember/Sak 99 - Virksomhetsrapport 10 2017 Finnmarkssykehuset HF.pdfSak 99 - Virksomhetsrapport 10 2017 Finnmarkssykehuset HF.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.