Styremøte nr. 1, 2018 - Februar

Tid: 15.02.2018
Sted: Tromsø

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de er klare.

2018-02-15 Protokoll styremøte Finnmarkssykehuset.no.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/2018-02-15 Protokoll styremøte Finnmarkssykehuset.no.pdf2018-02-15 Protokoll styremøte Finnmarkssykehuset.no.pdf
Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 15. februar 2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 15. februar 2018.pdfInnkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 15. februar 2018.pdf
Styresak 10-2018 - Styringsdokument – Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfase.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 10-2018 - Styringsdokument – Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfase.pdfStyresak 10-2018 - Styringsdokument – Nye Hammerfest sykehus, forprosjektfase.pdf
Styresak 11-2018 - Eksterne systembaserte tilsyn 3 tertial 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 11-2018 - Eksterne systembaserte tilsyn 3 tertial 2017.pdfStyresak 11-2018 - Eksterne systembaserte tilsyn 3 tertial 2017.pdf
Styresak 12-2018 - Ambulanseplan Finnmarkssykehuset HF 2019-2029.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 12-2018 - Ambulanseplan Finnmarkssykehuset HF 2019-2029.pdfStyresak 12-2018 - Ambulanseplan Finnmarkssykehuset HF 2019-2029.pdf
Styresak 13-2018 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 13-2018 - Referatsaker.pdfStyresak 13-2018 - Referatsaker.pdf
Styresak 2-2018 - Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 2-2018 - Godkjenning protokoll.pdfStyresak 2-2018 - Godkjenning protokoll.pdf
Styresak 3-2018 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 3-2018 - Muntlig informasjon.pdfStyresak 3-2018 - Muntlig informasjon.pdf
Styresak 4-2018 - Foreløpig årsregnskap 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 4-2018 - Foreløpig årsregnskap 2017.pdfStyresak 4-2018 - Foreløpig årsregnskap 2017.pdf
Styresak 5-2018 - Tertialrapport 3_2017 - Utviklings- og byggeprosjekter.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 5-2018 - Tertialrapport 3_2017 - Utviklings- og byggeprosjekter.pdfStyresak 5-2018 - Tertialrapport 3_2017 - Utviklings- og byggeprosjekter.pdf
Styresak 6-2018 - Ledelsens gjennomgang 2017 FIN HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 6-2018 - Ledelsens gjennomgang 2017 FIN HF.pdfStyresak 6-2018 - Ledelsens gjennomgang 2017 FIN HF.pdf
Styresak 7-2018 - Virksomhetsrapport 1 2018 FIN HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 7-2018 - Virksomhetsrapport 1 2018 FIN HF.pdfStyresak 7-2018 - Virksomhetsrapport 1 2018 FIN HF.pdf
Styresak 8-2018 - Oppdragsdokumentet 2018 med overordnet risikostyring.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 8-2018 - Oppdragsdokumentet 2018 med overordnet risikostyring.pdfStyresak 8-2018 - Oppdragsdokumentet 2018 med overordnet risikostyring.pdf
Styresak 9-2018 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 9-2018 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 9-2018 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdf
Styresak 9-2018 - Vedlegg - Konseptrapport NHS 12.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 9-2018 - Vedlegg - Konseptrapport NHS 12.pdfStyresak 9-2018 - Vedlegg - Konseptrapport NHS 12.pdf
Styresak 9-2018 - Vedlegg 1-4 til Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 9-2018 - Vedlegg 1-4 til Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 9-2018 - Vedlegg 1-4 til Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdf
Styresak 9-2018 - Vedlegg 12-14 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 9-2018 - Vedlegg 12-14 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 9-2018 - Vedlegg 12-14 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdf
Styresak 9-2018 - Vedlegg 15-18 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 9-2018 - Vedlegg 15-18 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 9-2018 - Vedlegg 15-18 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdf
Styresak 9-2018 - Vedlegg 5-11 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/01 - Februar 2018/Styresak 9-2018 - Vedlegg 5-11 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 9-2018 - Vedlegg 5-11 - Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.