Styremøte nr. 3, 2018 - April

Tid: 19. - 18.04.2018
Sted: Kirkenes

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de er klare.

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 18. - 19. april 2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 18. - 19. april 2018.pdfInnkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 18. - 19. april 2018.pdf
Kjøreplan styremøte i Finnmarkssykehuset HF 18. - 19. april 2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Kjøreplan styremøte i Finnmarkssykehuset HF 18. - 19. april 2018.pdfKjøreplan styremøte i Finnmarkssykehuset HF 18. - 19. april 2018.pdf
Presseprotokoll styremøtet Finnmarkssykehuset 18-190418.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Presseprotokoll styremøtet Finnmarkssykehuset 18-190418.pdfPresseprotokoll styremøtet Finnmarkssykehuset 18-190418.pdf
Sak 16-2018 Godkjenning protokoll 15. februar 2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 16-2018 Godkjenning protokoll 15. februar 2018.pdfSak 16-2018 Godkjenning protokoll 15. februar 2018.pdf
Sak 17-2018 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 17-2018 - Muntlig informasjon.pdfSak 17-2018 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 18-2018 Årlig melding 2017 - Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 18-2018 Årlig melding 2017 - Oppdragsdokument 2017.pdfSak 18-2018 Årlig melding 2017 - Oppdragsdokument 2017.pdf
Sak 19-2018 Årsregnskap og styrets beretning 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 19-2018 Årsregnskap og styrets beretning 2017.pdfSak 19-2018 Årsregnskap og styrets beretning 2017.pdf
Sak 20-2018 Virksomhetsrapport 1 2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 20-2018 Virksomhetsrapport 1 2018.pdfSak 20-2018 Virksomhetsrapport 1 2018.pdf
Sak 21-2018 Virksomhetsrapport 2 2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 21-2018 Virksomhetsrapport 2 2018.pdfSak 21-2018 Virksomhetsrapport 2 2018.pdf
Sak 22-2018 Virksomhetsrapport 3 2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 22-2018 Virksomhetsrapport 3 2018.pdfSak 22-2018 Virksomhetsrapport 3 2018.pdf
Sak 23-2018 Bærekraftsanalyse og innspill til plan.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 23-2018 Bærekraftsanalyse og innspill til plan.pdfSak 23-2018 Bærekraftsanalyse og innspill til plan.pdf
Sak 24-2018 Ambulanseplan FIN 2019-2029.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 24-2018 Ambulanseplan FIN 2019-2029.pdfSak 24-2018 Ambulanseplan FIN 2019-2029.pdf
Sak 25-2018 Valg av brukerutvalg 2018-2020.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 25-2018 Valg av brukerutvalg 2018-2020.pdfSak 25-2018 Valg av brukerutvalg 2018-2020.pdf
Sak 28-2018 - Overordnet rapport ForBedring.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 28-2018 - Overordnet rapport ForBedring.pdfSak 28-2018 - Overordnet rapport ForBedring.pdf
Sak 29-2018 Styrets oppfølging av byggeprosjektet i Kirkenes.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 29-2018 Styrets oppfølging av byggeprosjektet i Kirkenes.pdfSak 29-2018 Styrets oppfølging av byggeprosjektet i Kirkenes.pdf
Sak 30-2018 Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/03 - April 2018/Sak 30-2018 Referatsaker.pdfSak 30-2018 Referatsaker.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.