Styremøte nr. 7, 2018 - September

Tid: 26.09.2018
Sted: Hammerfest

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de er klare.

Sakspapirer - styremøte i Finnmarkssykehuset HF 26. september 2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/07 - September 2018/Sakspapirer - styremøte i Finnmarkssykehuset HF 26. september 2018.pdfSakspapirer - styremøte i Finnmarkssykehuset HF 26. september 2018.pdf
Sak 68-2018 Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/07 - September 2018/Sak 68-2018 Referatsaker.pdfSak 68-2018 Referatsaker.pdf
Sak 67-2018 Høring Regionalt utviklingsplan.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/07 - September 2018/Sak 67-2018 Høring Regionalt utviklingsplan.pdfSak 67-2018 Høring Regionalt utviklingsplan.pdf
Sak 66-2018 Eksterne systemtilsyn 2. tertial 2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/07 - September 2018/Sak 66-2018 Eksterne systemtilsyn 2. tertial 2018.pdfSak 66-2018 Eksterne systemtilsyn 2. tertial 2018.pdf
Sak 65-2018 Bærekraftsanslyse for 2018-2026.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/07 - September 2018/Sak 65-2018 Bærekraftsanslyse for 2018-2026.pdfSak 65-2018 Bærekraftsanslyse for 2018-2026.pdf
Sak 64-2018 Tertialrapport 2-2018 Bygg- og utviklingsprosjekter.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/07 - September 2018/Sak 64-2018 Tertialrapport 2-2018 Bygg- og utviklingsprosjekter.pdfSak 64-2018 Tertialrapport 2-2018 Bygg- og utviklingsprosjekter.pdf
Sak 63-2018 Virksomhetsrapport 8-2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/07 - September 2018/Sak 63-2018 Virksomhetsrapport 8-2018.pdfSak 63-2018 Virksomhetsrapport 8-2018.pdf
Sak 62-2018 Tertialrapport 2-2018 Oppdragsdokument med risikostyring.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/07 - September 2018/Sak 62-2018 Tertialrapport 2-2018 Oppdragsdokument med risikostyring.pdfSak 62-2018 Tertialrapport 2-2018 Oppdragsdokument med risikostyring.pdf
Sak 61-2018 Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/07 - September 2018/Sak 61-2018 Muntlig informasjon.pdfSak 61-2018 Muntlig informasjon.pdf
Sak 60-2018 Godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/07 - September 2018/Sak 60-2018 Godkjenning av protokoll.pdfSak 60-2018 Godkjenning av protokoll.pdf
Protokoll styremøtet Finnmarkssykehuset 260918.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/07 - September 2018/Protokoll styremøtet Finnmarkssykehuset 260918.pdfProtokoll styremøtet Finnmarkssykehuset 260918.pdf
Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 26. september 2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/07 - September 2018/Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 26. september 2018.pdfInnkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 26. september 2018.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.