Styremøte nr. 8, 2018 - Oktober

Tid: 24.10.2017
Sted: Tromsø

​Saksdokumenter og protokoll legges ut her når de er klare.

Sak 76-2018 Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/08 - Oktober 2018/Sak 76-2018 Referatsaker.pdfSak 76-2018 Referatsaker.pdf
Sak 75-2018 - vedlegg.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/08 - Oktober 2018/Sak 75-2018 - vedlegg.pdfSak 75-2018 - vedlegg.pdf
Sak 75-2018 - Høringssvar inntektsfordelingsmodell somatikk.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/08 - Oktober 2018/Sak 75-2018 - Høringssvar inntektsfordelingsmodell somatikk.pdfSak 75-2018 - Høringssvar inntektsfordelingsmodell somatikk.pdf
Sak 74-2018 - Status oppfølging eksternt systemtilsyn VPP Tana.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/08 - Oktober 2018/Sak 74-2018 - Status oppfølging eksternt systemtilsyn VPP Tana.pdfSak 74-2018 - Status oppfølging eksternt systemtilsyn VPP Tana.pdf
Sak 73-2018 - Virksomhetsrapport 9.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/08 - Oktober 2018/Sak 73-2018 - Virksomhetsrapport 9.pdfSak 73-2018 - Virksomhetsrapport 9.pdf
Sak 72-2018 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/08 - Oktober 2018/Sak 72-2018 - Muntlig informasjon.pdfSak 72-2018 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 71-2018 - Godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/08 - Oktober 2018/Sak 71-2018 - Godkjenning av protokoll.pdfSak 71-2018 - Godkjenning av protokoll.pdf
Protokoll styremøtet Finnmarkssykehuset 241018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/08 - Oktober 2018/Protokoll styremøtet Finnmarkssykehuset 241018.pdfProtokoll styremøtet Finnmarkssykehuset 241018.pdf
Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 24. oktober 2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/08 - Oktober 2018/Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 24. oktober 2018.pdfInnkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 24. oktober 2018.pdf
Innkalling og sakspapirer styremøtet i Finnmarkssykehuset HF 241018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2018/08 - Oktober 2018/Innkalling og sakspapirer styremøtet i Finnmarkssykehuset HF 241018.pdfInnkalling og sakspapirer styremøtet i Finnmarkssykehuset HF 241018.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.