Styremøter 2019

Styremøter 2019:

  • 27. februar – Hammerfest
  • 26. mars – Tromsø
  • 30. april – Alta
  • 28. mai – Kirkenes
  • 27. juni – Telematikk
  • 29. august – Karasjok
  • 26. september – Hammerfest
  • 30. oktober – Tromsø
  • 17. desember - Hammerfest