HELSENORGE

Styremøter 2019

Styremøter 2019


Styremøte 2019 - 02 Februar
27.02.2019 | Hammerfest

Styremøte 2019 - 03 Mars
26.03.2019 | Tromsø 

Styremøte 2019 - 04 April
30.04.2019 | Alta

Styremøte 2019 - 05 Mai
28.05.2019 | Kirkenes

Styremøte 2019 - 06 Juni
27.06.2019 | Telematikk

Styremøte 2019 - 08 August
29.08.2019 | Karasjok

Styremøte 2019 - 09 September
26.09.2019 | Hammerfest

Styremøte 2019 - 10 Oktober
30.10.2019 | Tromsø

Ekstraordinert styremøte 2019 - 11 November
18.11.2019 | Telematikk

Styremøte 2019 - 12 Desember
17.12.2019 | Hammerfest