Virksomhetsrapporter

De månedlige virksomhetsrapportene inneholder informasjon knyttet til økonomi, HR, kvalitet og aktivitet. Rapportene behandles av styret i Finnmarkssykehuset og sendes Helse Nord RHF.

​Informasjonen i månedsrapportene er styringsdata for foretaket og klinikkene som følges opp fortløpende i forhold til måloppnåelse innenfor de enkelte områdene.

2019


2018


2017

11 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/11 rapport 2017.pdf11 rapport 2017.pdf
10 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/10 rapport 2017.pdf10 rapport 2017.pdf
09 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/09 rapport 2017.pdf09 rapport 2017.pdf
08 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/08 rapport 2017.pdf08 rapport 2017.pdf
06 og 07 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/06 og 07 rapport 2017.pdf06 og 07 rapport 2017.pdf
05 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/05 rapport 2017.pdf05 rapport 2017.pdf
04 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/04 rapport 2017.pdf04 rapport 2017.pdf
03 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/03 rapport 2017.pdf03 rapport 2017.pdf
02 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/02 rapport 2017.pdf02 rapport 2017.pdf
01 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/01 rapport 2017.pdf01 rapport 2017.pdf

2016​

12 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/12 rapport 2016.pdf12 rapport 2016.pdf
11 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/11 rapport 2016.pdf11 rapport 2016.pdf
10 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/10 rapport 2016.pdf10 rapport 2016.pdf
09 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/09 rapport 2016.pdf09 rapport 2016.pdf
08 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/08 rapport 2016.pdf08 rapport 2016.pdf
07 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/07 rapport 2016.pdf07 rapport 2016.pdf
06 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/06 rapport 2016.pdf06 rapport 2016.pdf
05 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/05 rapport 2016.pdf05 rapport 2016.pdf
04 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/04 rapport 2016.pdf04 rapport 2016.pdf
03 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/03 rapport 2016.pdf03 rapport 2016.pdf
02 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/02 rapport 2016.pdf02 rapport 2016.pdf
01 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/01 rapport 2016.pdf01 rapport 2016.pdf

2015

12 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/12 rapport 2015.pdf12 rapport 2015.pdf
11 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/11 rapport 2015.pdf11 rapport 2015.pdf
10 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/10 rapport 2015.pdf10 rapport 2015.pdf
09 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/09 rapport 2015.pdf09 rapport 2015.pdf
08 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/08 rapport 2015.pdf08 rapport 2015.pdf
07 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/07 rapport 2015.pdf07 rapport 2015.pdf
06 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/06 rapport 2015.pdf06 rapport 2015.pdf
05 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/05 rapport 2015.pdf05 rapport 2015.pdf
04 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/04 rapport 2015.pdf04 rapport 2015.pdf
03 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/03 rapport 2015.pdf03 rapport 2015.pdf
02 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/02 rapport 2015.pdf02 rapport 2015.pdf
01 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/01 rapport 2015.pdf01 rapport 2015.pdf


 

Fant du det du lette etter?