Virksomhetsrapporter

De månedlige virksomhetsrapportene inneholder informasjon knyttet til økonomi, HR, kvalitet og aktivitet. Rapportene behandles av styret i Finnmarkssykehuset og sendes Helse Nord RHF.

​Informasjonen i månedsrapportene er styringsdata for foretaket og klinikkene som følges opp fortløpende i forhold til måloppnåelse innenfor de enkelte områdene.

2019


2018


2017

11 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/11 rapport 2017.pdf11 rapport 2017.pdfpdf1497297
10 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/10 rapport 2017.pdf10 rapport 2017.pdfpdf1462270
09 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/09 rapport 2017.pdf09 rapport 2017.pdfpdf1322311
08 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/08 rapport 2017.pdf08 rapport 2017.pdfpdf1326451
06 og 07 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/06 og 07 rapport 2017.pdf06 og 07 rapport 2017.pdfpdf1143187
05 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/05 rapport 2017.pdf05 rapport 2017.pdfpdf1215594
04 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/04 rapport 2017.pdf04 rapport 2017.pdfpdf834708
03 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/03 rapport 2017.pdf03 rapport 2017.pdfpdf1109588
02 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/02 rapport 2017.pdf02 rapport 2017.pdfpdf1165605
01 rapport 2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2017/01 rapport 2017.pdf01 rapport 2017.pdfpdf910205

2016​

12 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/12 rapport 2016.pdf12 rapport 2016.pdfpdf1216775
11 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/11 rapport 2016.pdf11 rapport 2016.pdfpdf1047495
10 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/10 rapport 2016.pdf10 rapport 2016.pdfpdf1031192
09 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/09 rapport 2016.pdf09 rapport 2016.pdfpdf1320709
08 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/08 rapport 2016.pdf08 rapport 2016.pdfpdf1122103
07 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/07 rapport 2016.pdf07 rapport 2016.pdfpdf1408834
06 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/06 rapport 2016.pdf06 rapport 2016.pdfpdf1115087
05 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/05 rapport 2016.pdf05 rapport 2016.pdfpdf685059
04 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/04 rapport 2016.pdf04 rapport 2016.pdfpdf1195876
03 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/03 rapport 2016.pdf03 rapport 2016.pdfpdf1274047
02 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/02 rapport 2016.pdf02 rapport 2016.pdfpdf1276875
01 rapport 2016.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2016/01 rapport 2016.pdf01 rapport 2016.pdfpdf771009

2015

12 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/12 rapport 2015.pdf12 rapport 2015.pdfpdf1246306
11 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/11 rapport 2015.pdf11 rapport 2015.pdfpdf1268258
10 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/10 rapport 2015.pdf10 rapport 2015.pdfpdf1338409
09 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/09 rapport 2015.pdf09 rapport 2015.pdfpdf1563413
08 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/08 rapport 2015.pdf08 rapport 2015.pdfpdf785005
07 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/07 rapport 2015.pdf07 rapport 2015.pdfpdf1664583
06 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/06 rapport 2015.pdf06 rapport 2015.pdfpdf1232084
05 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/05 rapport 2015.pdf05 rapport 2015.pdfpdf1297739
04 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/04 rapport 2015.pdf04 rapport 2015.pdfpdf1676552
03 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/03 rapport 2015.pdf03 rapport 2015.pdfpdf1713279
02 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/02 rapport 2015.pdf02 rapport 2015.pdfpdf1690740
01 rapport 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Virksomhetsrapporter/2015/01 rapport 2015.pdf01 rapport 2015.pdfpdf1307054


 

Fant du det du lette etter?