Pårørende

 • Barn som pårørende

  Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til dette.

 • Når mor eller far blir syk

  Når en mor eller far blir alvorlig syk fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen.

 • Pårørendes rettigheter

  Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

 • Pårørendesenteret

  Pårørendesenteret er en statlig finansiert stiftelse og et nettsted for pårørende i Norge.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.