Pårørende

  • Når mor eller far blir syk

    Når en mor eller far blir alvorlig syk fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen.

  • Pårørendes rettigheter

    Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

  • Pårørendesenteret

    Pårørendesenteret er en statlig finansiert stiftelse og et nettsted for pårørende i Norge.

Fant du det du lette etter?