HELSENORGE

Pasient innlagt med covid-19

En pasient som har testet positivt på covid-19, er innlagt på Hammerfest sykehus. 

​Pasienten ble innlagt på ettermiddagen 5.oktober, og er isolert. Pasienten er hjemmehørende i Hammerfest kommune. 

Hensynet til personvern og taushetsplikt gjør at Finnmarkssykehuset ikke kan gi ytterligere informasjon om pasienten.

På nettsiden er det oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset: