Presseinfo

På denne siden legger vi ut presseinfo daglig. Siste presseinfo vil ligge øverst. 

Presseinfo nr. 13  -  28. mars 2020

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er stadig rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Knappheten vil kunne ligge på personellsiden, og det er positivt at stadig flere melder seg til tjeneste.

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Én pasient innlagt på Hammerfest sykehus fredag kveld: https://finnmarkssykehuset.no/Sider/Ny-pasient-innlagt-med-covid-19.aspx

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
28 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Utsatt behandling
Lørdag har vi registrert 2.248 utsatte behandlinger og konsultasjoner samlet for mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri. 

Som følge av koronasituasjonen, utsettes behandling som kan vente.

Registrering av ekstrapersonell
129 personer har per 27. mars meldt seg til tjeneste ved behov.

Fordelingen er som følger:

 • Student: 44
 • Helsefaglig utdannet fra utlandet: 10
 • Norsk autorisasjon: 3
 •  Ikke oppgitt: 38

Nye respiratorer
Finnmarkssykehuset har bestilt flere respiratorer til sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, og vil ha totalt 18 respiratorer tilgjengelig når disse er på plass. Fordelingen vil bli 11 i Hammerfest og 7 i Kirkenes. Leveringstiden er foreløpig ikke avklart.

 Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/.

Adgangskontroll og skallsikring

Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall
Presseinfo nr. 12  -  27. mars 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 27. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Først vil jeg rette en takk til mediene som brakte videre bekymringen vår om pasienter som er redd for smittefare ved sykehus når de får innkalling til behandling. Det er viktig at pasientene ikke avlyser nødvendig behandling fordi de frykter for å bli smittet. Sykehusene våre har svært strenge smittevernrutiner, og det ikke er forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene. Våre folk vil gjøre det de kan for at alle som får tilgang til sykehuset, blir godt ivaretatt.

Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er stadig rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det. Knappheten vil kunne ligge på personellsiden, og vi er derfor glade for at stadig flere melder seg til tjeneste.

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Ingen.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
31 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.  

Ansatte som er smittet
Én. Den ansatte har ikke vært i klinisk arbeid, og det er ikke fare for videre smitte.

Små forhold og hensynet til taushetsplikten gjør at vi ikke gir opplysninger om avdeling/behandlingssted.

Registrering av ekstrapersonell
129 har per i dag meldt seg til tjeneste ved behov.

Fordelingen er som følger:

 • Student: 44
 • Helsefaglig utdannet fra utlandet: 10
 • Norsk autorisasjon: 37
 • Ikke oppgitt: 38

 

Nye respiratorer
Finnmarkssykehuset har bestilt ytterligere 6 nye respiratorer til sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. Helseforetaket vil da ha totalt 18 respiratorer tilgjengelig, 11 i Hammerfest og 7 i Kirkenes. Leveringstiden er foreløpig ikke avklart.

Avlyst behandling
I forbindelse med koronasituasjonen utsetter vi behandlinger som kan vente. Tallene oppdateres ukentlig.

Per 26. mars hadde Finnmarkssykehuset HF registrert 1.976 avlyste/utsatte behandlinger og konsultasjoner i mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri.

 

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer.

Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Presseinfo nr. 11  -  26. mars 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 26. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er stadig rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det.

Husk disse sidene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Ingen.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
38 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen.

Registrering av ekstrapersonell
117 har meldt seg til tjeneste ved behov.

Avlyst behandling
I forbindelse med koronasituasjonen har vi utsatt behandlinger som kan vente. 

Finnmarkssykehuset HF har så langt registrert 1.976 avlyste/utsatte behandlinger og konsultasjoner i mars måned. Dette gjelder somatikk (i hovedsak poliklinikk), operasjoner og innenfor psykiatri.

Pasienter som frykter smitte
Vi opplever nå i flere tilfeller at pasienter er redd for smittefare ved sykehus når de får innkalling til behandling. Det er viktig at pasientene ikke avlyser time fordi de frykter for å bli smittet. Vi vil understreke at sykehusene har svært strenge smittevernrutiner, og at det ikke er forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene. Våre folk vil gjøre det de kan for at alle som får tilgang til sykehuset, blir godt ivaretatt.

Øvrig:

Beredskapsnivå

GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring

Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn

Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 10  -  25. mars 2020

Til redaksjonen,

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 25. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er stadig rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, dersom det blir behov for det.

Husk disse sidene:
Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell:

Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har onsdag morgen ingen pasienter innlagt med bekreftet smitte.

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
Onsdag morgen har vi 38 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd.

Ansatte som er smittet
Ingen.

Registrering av ekstrapersonell
Antallet som har meldt seg til tjeneste ved behov, øker jevnt og trutt. Onsdag morgen var antallet 116.

Pasientreiser
Pasientreiser er avhengig av flytilbudet for å bringe pasienter mellom behandlingsstedene. For vår del gjelder dette blant annet tilbudet mellom Finnmark og Tromsø. Departementet jobber med dette for å sikre at det vil være ruter mellom Alta - Tromsø, Kirkenes - Tromsø, Hammerfest - Tromsø og Vadsø - Tromsø, alle med to daglige avganger 6 dager i uken.


For taxi tillates det i hovedsak ikke mer enn én passasjerer i bilen som bringer pasient til og fra sykehus/behandlingssted. I noen tilfeller kan det tillates to-, og da i dialog/enighet mellom avdeling, pasienter og Pasientreiser.


Innkalling av pasienter
Vi opplever i noen tilfeller at pasienter er usikre for smittefaren ved sykehus når de får innkalling. Vi vil understreke at sykehusene har svært strenge smittevernrutiner, og at det ikke er forbundet med noen fare å oppholde seg på sykehusene. Våre folk vil gjøre det de kan for at alle som får tilgang til sykehuset, blir godt ivaretatt.


Øvrig:

Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.


Adgangskontroll og skallsikring
Eablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Tilgang gis kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut.

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 9 - 24. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 24. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt:
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, ved behov. 

I tillegg minner jeg om disse sidene som vi har opprettet for mediene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell: 
Pasienter med bekreftet smitte Finnmarkssykehuset har tirsdag morgen ingen pasienter innlagt med bekreftet smitte. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Det er nå 44 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
114 har nå meldt seg for å jobbe hos oss, ved behov for personell. 

Pasientreiser
Pasientreiser tillater som hovedregel ikke flere enn én passasjerer i taxi som bringer pasient til og fra sykehus/behandlingssted. Kun i særlige tilfeller tillates to, og da i dialog mellom avdeling, pasienter og Pasientreiser. 

Øvrig:
Beredskapsnivå GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/. 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn 
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 8 - 23. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 23. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt: 
Kapasiteten ved sykehusene er god. Finnmarkssykehuset er rustet for å kunne håndtere stor pågang av pasienter, ved behov. 

I tillegg minner jeg om disse sidene som vi har opprettet for mediene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte 
Finnmarkssykehuset har mandag morgen ingen pasienter innlagt med bekreftet smitte. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Mandag morgen har vi 59 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet 
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
10 har nå meldt seg for å jobbe hos oss, ved behov for personell. 

Pasientreiser
Pasientreiser tillater som hovedregel ikke flere enn én passasjerer i taxi som bringer pasient til og fra sykehus/behandlingssted. Kun i særlige tilfeller tillates to, og da i dialog mellom avdeling, pasienter og Pasientreiser. 

Ambulanser klargjort for smittetransport
Denne uka vil egne ambulansebiler for smittetransport også komme i drift i Honningsvåg og Karasjok. Dermed vil det være egne ambulanser til formålet ved følgende stasjoner: 

 • Hammerfest 
 • Alta
 • Lakselv
 • Øksfjord 
 • Hasvik 
 • Måsøy 
 • Berlevåg 
 • Båtsfjord 
 • Vadsø 
 • Tana 
 • Kirkenes 
 • Honningsvåg 
 • Karasjok 

Øvrig:
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/. 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke.

Mediehenvendelser og innsyn 
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser.
Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 7 - 22. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Under følger oversikt over situasjonen ved Finnmarkssykehuset 22. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig, og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt:
Vi har nå ingen covid-19-smittede pasienter inne ved Finnmarkssykehuset. Kapasiteten ved sykehusene er god. Vi vil igjen skryte av virksomheter, som har meldt seg med tilbud om smittevernutstyr. Vi setter stor pris på det. 

I tillegg minner jeg om disse sidene som vi har opprettet for mediene:

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte Finnmarkssykehuset har nå ingen pasienter innlagt med bekreftet smitte. Den siste pasienten ble utskrevet fra sykehus i helga. 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Søndag morgen har vi 61 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
107 har nå meldt seg for å jobbe hos oss, ved behov for personell. 

Øvrig:
Beredskapsnivå 
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket: https://finnmarkssykehuset.no/. 

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen ved spørsmål og andre henvendelser. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo 6 - 210320 

Til redaksjonen, 

Vedlagt følger oppsummering av situasjonen ved Finnmarkssykehuset i dag, 21. mars. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt:
Sengekapasiteten ved sykehusene er god. Vi har gul beredskap, og er klar til å ta imot pasienter dersom det er behov. 

Flere virksomheter har meldt seg med tilbud om verneutstyr, som vi vil motta til uka. Vi setter stor pris på det. 

Jeg vil samtidig gjøre oppmerksom på disse sidene som vi har opprettet for mediene: 

Informasjon-til-media Oppdaterte tall

Pasienter og personell: 

Pasienter med bekreftet smitte 
Vi har i dag 1 pasient innlagt med bekreftet smitte, altså én færre enn i går. Én pasient skrevet ut fra sykehus i helga. 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
61 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
106 har meldt seg ved behov for personell. 

Øvrig: 

Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert ved alle sykehus og behandlingssteder. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, og nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. 

Mediehenvendelser og innsyn
Jeg gjentar at vi er takknemlig for at dere går via kommunikasjonsavdelingen når dere henvender dere. Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 5 - 20. mars 2020 

Til redaksjonen,

Vedlagt følger presseinfo fra Finnmarkssykehuset. Dette sendes ut for å sikre at alle har samme tilgang på informasjon. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende.

Generelt:
Sengekapasiteten ved sykehusene er god. Elektiv drift er tatt ned. God kapasitet til å ta imot pasienter. 

Det er også gledelig av vi nå har 99 personer som har meldt seg dersom det oppstår behov for. 

Skype-tilbud for engstelige barn og unge 
Barn og unge kan kontakte Sámi klinihkka dersom de er bekymret for situasjonen knyttet til koronautbruddet. Fra uke 13 tilbyr BUP SANKS Skype-samtaler for unge under 18 år (og foreldre) om koronavirus. Tilbudet gjelder den samiske befolkningen i Tana, Nesseby, Kautokeino, Porsanger, Gamvik, Lebesby og Karasjok, som er opptaksområdet for SANKS. Rådgivningen skjer på samisk og norsk. 

Du kan lese mer her. 

Pasienttelefon 
Det har vært en økning i telefontrafikken på 30 prosent den siste uka. Dette skaper utfordringer. Vi ber publikum om å bruke opprettede koronatelefoner lokalt eller nasjonalt, og kun ringe 113 og 116 117 ved akutte hendelser eller behov for legehjelp ved sykdom. 

Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte Ingen flere pasienter med bekreftede smitte. Finnmarkssykehuset har altså 2 pasienter. 

Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Antallet ansatte i karantene øker litt. Finnmarkssykehuset har fredag morgen 69 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet 
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
99 har meldt seg ved behov for personell. 

ØVRIG:
Beredskapsnivå GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring 
Etablert. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. 

Mediehenvendelser og innsyn 
Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen når dere henvender dere. Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 


​Presseinfo nr. 4 - 19. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Vedlagt følger presseinfo fra Finnmarkssykehuset. Dette sendes ut for å sikre at alle har samme tilgang på informasjon. 

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Generelt: 

Vi har tatt ned elektiv drift, og har god kapasitet til å ta imot pasienter. Utfordringen kan på sikt bli behov for personell. Dette arbeider vi med, og vi oppfordrer alle med helsefaglig bakgrunn om å melde seg til dugnaden. 

Egne smitteambulanser 
Vi har nå rigget om egne ambulansebiler til transport av smittede. Formålet med disse ekstra bilene er at personellet bytter til disse i stedet for å rigge om ambulansebilene ved eventuell smittetransport.
Bilene er stasjonert ved følgende ambulansestasjoner: 

 • Hammerfest 
 • Alta
 • Lakselv 
 • Øksfjord 
 • Hasvik 
 • Måsøy
 • Berlevåg 
 • Båtsfjord
 • Vadsø 
 • Tana 
 • Kirkenes 

Fra neste uke har vi også biler til smittetransport i Karasjok og Honningsvåg. I tillegg er de hvite pasienttransportbilene klare til å gå inn i ordinær ambulansetjeneste. Disse er stasjonert i Alta, Lakselv og Tana/Vadsø

Respiratorer
Finnmarkssykehuset har bestilt 4 nye respiratorer, to til hvert av sykehusene. Leveringstiden er ikke avklart. Helseforetaket er per i dag utstyrt med tilsammen 8 respiratorer, to av disse for barn. I tillegg har Finnmarkssykehuset 11 anestesiapparater. 

Pasienttelefon 
Det har vært en økning i telefontrafikken på 30 prosent den siste uka. Dette skaper utfordringer. Vi ber publikum om å bruke opprettede koronatelefoner lokalt eller nasjonalt, og kun ringe 113 og 116 117 ved akutte hendelser eller behov for legehjelp ved sykdom. 

Pasienter og personell:
Pasienter med bekreftet smitte Ingen flere bekreftede smittede pasienter siden i går, altså 2 pasienter. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter.

Ansatte i karantene
Finnmarkssykehuset har torsdag morgen, 60 medarbeidere i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
51 har meldt seg ved behov for personell. 

ØVRIG
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelige adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. 

Mediehenvendelser og innsyn
Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen når dere henvender dere. Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 3 – 18. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Vedlagt følger presseinfo fra Finnmarkssykehuset. Dette sendes ut for å sikre at alle har samme tilgang på informasjon.

Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Pasienter med bekreftet smitte 
Finnmarkssykehuset har per nå 2 pasienter med bekreftet smittet pasient ved sine sykehus. Den siste pasienten ble i natt innlagt på Kirkenes sykehus med bekreftet covid-19, og er hjemmehørende i Vadsø kommune. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om våre pasienter. 

Ansatte i karantene
Finnmarkssykehuset har dag onsdag morgen 60 medarbeidere i karantene, som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ansatte som er smittet
 Ingen. 

Registrering av ekstrapersonell
Vi har til nå mottatt 43 henvendelser fra folk som har meldt seg ved behov for personell.

ØVRIG: 
Beredskapsnivå
GUL. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelig adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. 

Mediehenvendelser og innsyn
Takk for at dere går via kommunikasjonsavdelingen når dere henvender dere. Fagfolkene våre har det svært travelt nå. Vi skal hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

i ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 2 - 17. mars 2020 

Til redaksjonen, 

Vedlagt følger presseinfo fra Finnmarkssykehuset. Dette sendes ut for å sikre at alle har samme tilgang på informasjon. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Beredskapsnivå 
GU
L. Gjelder alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket.

Adgangskontroll og skallsikring
Etablert. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelig adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold. 

Pasienter med bekreftet smitte
Finnmarkssykehuset har per nå én pasient med bekreftet smittet pasient ved sine sykehus. Dette gjelder en pasient som fikk påvist koronavirus 16. mars. Pasienten er hjemmehørende i Nesseby kommune. Finnmarkssykehuset kan av hensyn til personvernet, ikke komme med ytterligere informasjon om den smittede. Dette er den første pasienten med påvist koronasmitte, som er innlagt ved våre sykehus. 

Ansatte i karantene Finnmarkssykehuset har per i dag 74 medarbeidere i karantene. Ingen er påvist smittet, men er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. 

Ekstra personell 
Finnmarkssykehuset er i gang med kartlegging av personell med helsefaglig bakgrunn/-erfaring – nåværende, pensjonister og studenter - om å ta kontakt med oss her.

29 personer har til nå meldt seg etter at vi i går gikk ut og oppfordret personer med medisinsk bakgrunn om å melde seg. 

Mediehenvendelser og innsyn 
Fagfolkene våre har det svært travelt nå, og vi ber om at alle henvendelser går gjennom kommunikasjonsavdelingen. Så skal vi hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt sette fagfolk til å svare ut. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. 

Presseinfo nr. 1 - 16. mars 2020

For å sikre at alle har samme tilgang på informasjon, etablerer vi fra i dag fast rutine med presseinfo som sendes ut til redaksjonene. Kommunikasjonsavdelingen er tilgjengelig og forsøker å svare ut fortløpende. 

Beredskapsnivå 
Finnmarkssykehuset HF har hevet beredskapsnivå til gult nivå. Dette omfatter alle sykehus og behandlingssteder i helseforetaket. Informasjon knyttet til dette finner dere her.

Her er også etablert egne sider for pasienter/pårørende og for primærhelsetjenesten. 

Adgangskontroll og besøksstans 
Det er etablert adgangskontroll ved samtlige sykehus og klinikker. For å redusere smittefaren, ønsker vi færrest mulig inne på behandlingsstedene våre. Tilgang gis nå kun til våre pasienter, partner til fødende, nærmeste pårørende til barn eller alvorlig syke. Eneste tilgjengelig adkomst vil være hovedinngangene, hvor det er vakthold.

Karantene 
Finnmarkssykehuset har per i dag 48 medarbeidere i karantene. Ingen er påvist smittet, men er i karantene som følge av helsemyndighetenes råd. Medarbeiderne har gått i karantene på ulike tidspunkt, og tallet vil derfor endre seg. 

Personell 
Vi kan komme i en situasjon der det blir utfordringer med personell. Vi kartlegger nå personell med helsefaglig bakgrunn/-erfaring – nåværende, pensjonister og studenter - om å ta kontakt med oss her.

Mediehenvendelser og innsyn 
Fagfolkene våre har det svært travelt nå, og vi ber om at alle henvendelser går gjennom kommunikasjonsavdelingen. Så skal vi hjelpe med å skaffe svar på spørsmål, eventuelt fagfolk som kan intervjues. 

Vi ber også om forståelse for at det i situasjonen vi er inne i, kan ta lengre tid enn normalt å svare ut spørsmål eller å behandle innsynsbegjæringer. Aktuelle saker Informasjon til gravide og fødende