HELSENORGE
Koronavirus

Reiseråd og anbefalinger etter reise

Myndighetene justerer stadig reiserådene knyttet til korona. De fire helseforetakene har derfor laget felles anbefalinger for alle sykehusansatte i hele landet. I Finnmarkssykehuset gjelder rådene for alle ansatte, også de utenom pasientnært arbeid. Les anbefalingene her. 

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Oppdatering 23.september: Helse Nord sendte i juli oppdaterte reiseråd for ansatte, se lenke nedenfor. Disse reiseråd gjelder fortsatt. På initiativ fra smittevernpersonell i Helse Nord diskuteres det å revurdere disse reiseråd.  Inntil videre gjelder rådene nedenfor. Det betyr at ansatte som blandt annet ønsker å reise på dagsturer til Finland må legge til rette for testing på tidligst tredje dag etter hjemkomst før den ansatte møter på jobb. 

Det er ikke nødvendig med testing for transitturer (reiser uten avstigning) gjennom Finland eller Sverige.

___________________________________________________________________________________________

Myndighetene har 10. juli foretatt endringer i gjeldende reiseråd, endringene trer i kraft 15.juli.  På bakgrunn av dette har de fire regionale helseforetakene drøftet aktuelle anbefalinger for helsepersonells og andre ansattes ferie-/fritidsreiser med ledelsen i helseforetakene.

Finnmarkssykehuset har i samarbeid med Helse Nord RHF utarbeidet en sjekkliste for arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med de nye reiserådene. 

Sjekklisten finner du nederst i denne saken og du som kommer fra ferie må fylle denne ut før du starter på jobb. Dette gjelder alle ansatte, også de utenom pasientnært arbeid. 

Disse rådene kan justeres og vi ber derfor om at du som ansatt følger aktivt med på denne siden. 

Oppdaterte reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Fra og med 15. juni ble det gjort unntak for nordiske land som tilfredsstilte visse smittekrav. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller de samme smittekravene. Se mer om dette her: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/  

Folkehelseinstituttet (FHI) viser på sine nettsider til at det fra 15. juli er gjort unntak for karanteneplikten ved innreise til Norge fra regioner og land i EU/EØS/Schengen som har tilstrekkelig lav smittespredning. Disse områdene er markert med grønt i et eget kart og oppdateres minst hver 14. dag. Se oppdatert oversikt med «grønne», «gule» og «røde» land fra FHI her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#unntak-fra-karanteneplikten

Felles anbefalinger for ansatte i de fire helseregionene:

På bakgrunn av myndighetenes veiledning til de nye reiserådene har ledelsen i foretaksgruppene blitt enige om følgende anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien:

 1. Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år. Vi slutter oss til denne anbefalingen.
 2. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («gule» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder. 
 3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.
 4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.
 5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Som hovedregel gjelder dette også dersom landet/området man kommer fra har endret status fra «gult» til «rødt» under oppholdet.
 6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.
 7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land utenom Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

Sjekkliste for arbeidsgiver og arbeidstaker etter reiser

Sjekklisten, som finnes som Docmap-prosedyre SJ14635, er laget av Helse Nord. Sjekklisten er laget for å kartlegge om ansattes reiser kan ha medført særskilt risiko for eksponering av covid-19 smitte. 

Her finner du sjekklisten

Utfylling via PC 

 1. Åpne sjekklisten via linken
 2. Last ned 
 3. Fyll ut ved å trykke på Ja/Nei 
 4. Send skjekklisten på e-post til leder 

Utfylling via mobil

Vi anbefaler å fylle ut skjekklisten via PC, men om du ikke har det tilgjengelig så kan du bruke mobil. Det krever da at du laster ned appen Adobe Acrobat Reader

 1. Åpne sjekklisten via linken
 2. Velg så å åpne i appen Acrobat reader
 3. Velg "Fyll ut og signer" 
 4. Fyll ut skjemaet 
 5. Velg så tegnet for Del og Del en kopi 
 6. Velg mail  
 7. Send deretter mail som vanlig til nærmeste leder

Rett til sykepenger ved karantene etter utenlandsreiser

I forbindelse med anbefalingenes punkt 5, har de regionale helseforetakene etterspurt tydelige retningslinjer fra NAV om dette med reiser til utlandet og krav på sykepenger. NAV har kommet med følgende presisering:

Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for om personen kan nektes sykepenger etter midlertidig forskrift §3-1 andre ledd. Dersom reisen var i tråd med reiserådene på utreisetidspunktet kan ikke sykepengene nektes etter §3-1 andre ledd, selv om reiserådene er endret når personen kommer tilbake til Norge.

Les mer om rettigheter til sykepenger ved utenlandsreiser på NAVs nettsider

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål rettet til denne teksten eller utfyllingen av sjekklisten så kan du ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen, har du spørsmål knyttet til din reise og ditt arbeidssted så ta kontakt med nærmeste leder. 

Les mer på Helse Nord og FHI sine sider 

Helse NordFHI