Rett til tolk

Samisktalende pasienter i det samiske forvaltningsområdet har en lovfestet rett til å benytte sitt eget språk i møte med spesialisthelsetjenesten. Derfor har vårt helsepersonell ofte bruk for tolk ved behandling av samiske pasienter.

Vi har samisk tolk tilstede på dagtid ved Hammerfest sykehus.

Mer om samisk tolk ved Hammerfest sykehus