HELSENORGE

Ástmáskuvla, Hámmarfeasta

Kursa, 1-beaivvi kursa, 1-2 kurssa jahkásaččat,

Ástmáskuvla váhnemiidda geain leat mánát geain lea ástmá

Oahppama ja hálddašeami guovddáš fállá hálddašankursa váhnemiidda geain leat mánát geain lea ástmá. Kursa lea ovttasbargu gaskal Norgga ástmá ja allergiijasearvi (Norges astma og allergiforbund, NAAF) ja medisiinnalaš poliklinihka. Lea Hámmarfeastta buohcciviesu mánáiddoaktáris geas lea
medisiinnalaš ovddasvástádus.

 

Čujuhus - dus ferte čujuhus vai beasat searvat

dus ferte čujuhus vai beasat searvat

​Vai sáhttá searvat de dárbbašuvvo čujuheapmi fástadoaktáris dahje spesialistadearvvašvuođabálvalusas. Čujuheapmi luvve vuoigatvuođa oahpahallanruđaide mat galget gokčat ahte massá bargodietnasa, ja mátki ovdan ruoktut. Ruđat máksojit maŋŋá oahpahallama.

Goas ja gos

Áigi
1-beaivvi kursa, 1-2 kurssa jahkásaččat
Diibmu
 
Báiki
Kursabáiki mearriduvvo dan ektui gos kursaoasseváldit orrut.
 
Lágideaddji

 

​Ulbmil

Kurssa ulbmil lea ahte váhnemat galget vásihit ahte sii leat nu oadjebasat go sáhttet fuolahit máná árgabeaivvis.

Sisdoallu

Oahpahus lea čuovvovaš fáttáid birra

  • ástmá ja ástmádikšun
  • dálkasat
  • biras siste
  • vuoigŋanteknihkat
  • mo hálddašit dohppehallamiid
  • oadjovuoigatvuođat

Oahpaheaddjin leat doaktárat, geahpes- dahje mánáidbuohccidivššárat, fysioterapevttat ja váhnemat geain leat ollu vásáhusat dávddain.

Vásáhusaid lonuhallan eará váhnemiiguin lea dehálaš oassi kurssas. Dialoga pedagogalaš reaidun deattuhuvvo.

Jus háliidat eanet dieđuid, váldde áinnas oktavuođa

Linn-Anett Rirud
OHG-koordináhtor Hámmarfeastta buohcciviessu
T 78 42 19 39 | M 997 32 187
Linn-Anett.Rirud@finnmarkssykehuset.no

Elin Sagbakken
OHG Ráđđeaddi Girkonjárgga buohcciviessu
T 78 97 54 15 | M 941 58 044
lms-kirkenes@finnmarkssykehuset.no

Mánáidpoliklinihkka, Hámmarfeastta buohcciviessu
T 78 42 16 02

Gávdnet go dan maid ohcet?