HELSENORGE

Veajuiduhttima ja habiliterema ossodat

Ovttadagat veajuiduhttima ja habiliterema ossodagas leat ovdánahttán spesiálagelbbolašvuođa ieš guđege suorggis, ja sii geavahit iešguđetge bargovugiid. Ollislaččat sáhttá ossodat fállat valljodaga individuálalaččat heivehuvvon ja hui spesialiserejuvvon veajuiduhttin- ja habiliterenbálvalusain.

Gávdnet go dan maid ohcet?