HELSENORGE

Veajuiduhttima ja habiliterema sisaváldinjoavku

Oktasaš sisaváldinjoavku gieđahallá buot čujuhusaid Rávisolbmuid habiliterenbálvalussii, Johtti veajuiduhttinjovkui ja Jándorovttadahkii.

Gávdnet go dan maid ohcet?