HELSENORGE

Beaivekirurgiija, Girkonjárga

Beaivekirurgiijas mii čađahit kirurgalaš čuohpademiid pasieanttain geat mátkkoštit ruoktut seamma beaivvi.

Gávdnet go dan maid ohcet?