HELSENORGE

Gynekologalaš poliklinihkka, Girkonjárga

Gynekologalaš poliklinihkas čađahat mii gynekologalaš iskkademiid ja divššuid mat eai gáibit sisačáliheami.

Gávdnet go dan maid ohcet?