HELSENORGE

Kirurgalaš poliklinihkka, Girkonjárga

Kirurgalaš poliklinihkas čađahat mii kirurgalaš, urologalaš ja ortopedalaš iskkademiid ja divššuid mat eai gáibit sisačáliheami.

Gávdnet go dan maid ohcet?