HELSENORGE

Medisiinnalaš ossodat, Girkonjárga


Medisiinnalaš ossodagas leat fálaldagat váibmo-, geahpes-, monimuš- ja borasdávdapasieanttaide. Ossodahkii gullá maiddá medisiinnalaš poliklinihkka, liike-, borasdávda- ja geahpesovttadat.

Gávdnet go dan maid ohcet?