Klinihkka Hámmarfeasta

Klinihkka Hámmarfeasttas leat fálaldagat čuovvovaš fágasurggiin: fáhkkabuhcciid medisiidna, kirurgiija, ortopediija, sis-medisiinna, gynekologiija/riegádahttin, mánáidmedisiidna ja mánáidhabiliteren. Klinihkas leat guokte gáiddus spesialistadearvvašvuođabálvalusa, spesialistadoavtterguovddážis Kárášjogas ja spesialistapoliklinihkas Álttás.

Loga eanet Klinihkka Hámmarfeasta

Klinihkka Hámmarfeasta


Klinihkkahoavda Vivi Brenden Bech

Mánáidmedisiidna- ja mánáidhabiliterenfálaldagat gokčet olles fylkka. Hámmarfeastta ortopedalaš ossodat lea dál ásahuvvon Finnmárkku ortopedalaš ossodahkan. Ossodat goziha olles fylkka ortopediijabálvalusa vahkkuloahpain.

Váldde oktavuođa

Boastačujuhus
Finnmarkssykehuset
Klinikk Hammerfest
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest
Dikšobáikkit

Fáhkkabuhcciid ossodat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfestFáhkkabuhcciid ossodat, Hámmarfeasta
Kirurgalaš/ortopedalaš ossodat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfestKirurgalaš/ortopedalaš ossodat, Hámmarfeasta
Medisiinnalaš bálvalusat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service-hammerfestMedisiinnalaš bálvalusat, Hámmarfeasta
Medisiinnalaš ossodat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfestMedisiinnalaš ossodat, Hámmarfeasta
Nisson- ja mánáidossodat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfestNisson- ja mánáidossodat, Hámmarfeasta
Psykisk helsevern og rus, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/psykisk-helsevern-og-rus-hammerfestPsykisk helsevern og rus, Hammerfest

Gávdnet go dan maid ohcet?