Fáhkkabuhcciid ossodat, Hámmarfeasta

Fáhkkabuhcciid ossodagas lea intensiiva-, anestesiija-, ja operašuvdnaovttadat ja fáhkkabuhcciid vuostáiváldin.
Loga eanet Fáhkkabuhcciid ossodat, Hámmarfeasta

Fáhkkabuhcciid ossodat, Hámmarfeasta


Ossodatjođiheaddji Ingeborg Eliassen

Intensiivaovttadagas leat morihanpasieanttat, medisiinnalaš geahččopasieanttat ja dábálaš intensiivapasieanttat.

Anestesiijaovttadaga váldodoaibma lea áicat ja jámálgahttit pasieanttaid geat galget čuohpaduvvot.

Operašuvdnaovttadat lea mielde operašuvnnain mat leat ossodagas ja poliklinihkas. Ovttadagas lea ovddasvástádus buohcciviesu steriilaguovddážii ja operašuvdnaovttadagas leat sierra buhtistanbargit.

Ovttadat lea mielde váldit vuostá ja dikšut stáđuhis ja/dahje vahágahtton pasieanttaid, lihkohisvuođaid ja váibmobissáneami oktavuođas.

Vuostáiváldimis lea vuostáiváldin, fáhkkabuhcciid vuostáiváldin, Hámmarfeastta ja Fálesnuori doavtterváktatelefovdna ja heahtedillebálvalus. Ovttadat lea maiddá fáhkkabuhcciid vuostáiváldin eahkediid, ihkku ja vahkkoloahpaid.

Buohcciviesu anestesiijadoaktáriin lea medisiinnalaš ovddasvástádus Álttá ja Banaka girdiambulánsii.

Váldde oktavuođa

Boastačujuhus
Finnmarkssykehuset
Hammerfest sykehus
Akuttmedisinsk avdeling
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

Fáhkkabuhcciid vuostáiváldin, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/akuttmottaket-hammerfestFáhkkabuhcciid vuostáiváldin, Hámmarfeasta
Intensiiva, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/intensiv-hammerfestIntensiiva, Hámmarfeasta
Operašuvdna, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/operasjon-hammerfestOperašuvdna, Hámmarfeasta
Preoperatiiva Poliklinihkka, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/preoperativ-poliklinikk-hammerfestPreoperatiiva Poliklinihkka, Hámmarfeasta