Fáhkkabuhcciid ossodat, Girkonjárga

Fáhkkabuhcciid ossodagas lea intensiiva-, anestesiija-, ja operašuvdnaovttadat ja fáhkkabuhcciid vuostáiváldin.

Loga eanet Fáhkkabuhcciid ossodat, Girkonjárga

Fáhkkabuhcciid ossodat, Girkonjárga


Ossodatjođiheaddji Geir Braathu

Intensiivaovttadagas lea kirurgalaš ja medisiinnalaš intensiivadikšu, ja dasa lassin lea doppe áican maŋŋá čuohpademiid.

Anestesiijaovttadaga váldodoaibma lea áicat ja jámihit pasieanttaid geat galget čuohpaduvvot. Dasto vuolgá ovttadat olggos go leat stađuhis pasieanttat, hávvádeamit, lihkohisvuođat ja jus soapmásis lea váibmu bisánan. Ovttadat veahkeha maiddá bidjat morčesuotnakanylaid.

AMK váldá vuostá medisiinnalaš heahtedieđuid ja koordinere ambulánsabálvalusaid miehtá fylkka.

Fáhkkabuhcciid vuostáiváldin váldá vuostá fáhkkaveahkkesisačálihemiid buohccivissui ja lea maiddá oktasaš fáhkkabuhcciid vuostáiváldin doavttirfávttain Mátta-Várjjat gielddain eahkedis, ihkku ja vahkkuloahpaid.

Váldde oktavuođa

Boastačujuhus
Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Akuttmedisinsk avdeling
Dr. Palmstrøms vei 15
9900 Kirkenes
Girkonjárgga buohcciviessu
Galledanadreassa
Dr. Palmstrøms vei 15(Google maps)
9915 Girkonjárga / Kirkenes
Telefovdna
78973000

Fáhkkabuhcciid vuostáiváldin, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/akuttmottak-kirkenesFáhkkabuhcciid vuostáiváldin, Girkonjárga
Intensiiva, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/intensiv-kirkenesIntensiiva, Girkonjárga
Operašuvdna, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/operasjon-kirkenesOperašuvdna, Girkonjárga
Preoperativ poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/preoperativ-poliklinikk-kirkenesPreoperativ poliklinikk, Kirkenes

Gávdnet go dan maid ohcet?

​Eat vástit ruovttoluottadieđuide. Ále sádde persovnnalaš dieđuid, omd. e-boasta, telefovdnanummira dahje persovdnanummira.