HELSENORGE

Oahppama ja hálddašeami guovddáš, Kárášjohka

Sámi oahppama ja hálddašeami guovddáš (OHG) lea gealboguovddáš geavaheddjiid/pasieanttaid ja oapmahaččaid oahppama várás. Sámi OHG galgá fuolahit sámi pasieanttaid ja oapmahaččaid dárbbu oahppamii ja hálddašeapmái. Oahppofálaldat sámi pasieanttaide ja oapmahaččaide lea heivehuvvon gielalaččat ja kultuvrralaččat.
 
OHG lea maid deaivvadanbáikin plánejuvvon ja spontána čoahkkimiidda gaskal geavaheddjiid/pasieanttaid, oapmahaččaid, hárjánan geavaheddjiid, geavaheaddji- ja berošteddjiidorganisašuvnnaid, dearvvašvuođabargiid ja studeanttaid. Dáppe fárrolagaid huksejit ođđa máhtu.


Gávdnet go dan maid ohcet?