HELSENORGE

Allergitest (prikktest)

Čuggeniskkus lea allergiijaiskkus maid mii geavahit čielggadeamis makkár ávdnasiid vuostá dus lea allergiija. Iskkus čájeha reakšuvnnaid liikkis jus mii bidjat daid iešguđetge lágan goaikkanasaid main lea ávdnasat masa olbmot reagerejit, ovdamearkka dihte monni, mielki, soahki ja suoidni.