Blodprøve

Undersøkelse |

En blodprøve er en undersøkelse av blodet for å kartlegge normale og sykelige forhold i kroppen. Blodprøven kan også brukes for å påvise legemidler eller giftstoffer.

Álggahus

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

fástadoavttir dahje earát dearvvašvuođabálvalusas čujuhit guorahallamii

Ovdal

Vuollel

 

Maŋŋil

Váldde oktavuođa

Guoskevaš ođđasat

  • Kols

    Dutnje geas lea geahpesdávda (kols) ja du lagamuččaide

Gávdnet go dan maid ohcet?