Undersøkelse |

Blodprøve

En blodprøve er en undersøkelse av blodet for å kartlegge normale og sykelige forhold i kroppen. Blodprøven kan også brukes for å påvise legemidler eller giftstoffer.

Álggahus

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

Ovdal

Vuollel

 

Maŋŋil

Váldde oktavuođa

Guoskevaš ođđasat

Gávdnet go dan maid ohcet?