CT thorax (lunger)

CT er tverrsnittfotografering av aktuelle områder i kroppen med bruk av røntgenstråler. Bildene lages ved hjelp av et dataprogram.

Álggahus

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

fástadoavttir dahje earát dearvvašvuođabálvalusas čujuhit guorahallamii

Ovdal

Vuollel

Maŋŋil

Váldde oktavuođa

Gávdnet go dan maid ohcet?