Dearvvašvuođaskovvi ovdal čuohpadeami

Hámmárfeasta buohcciviessu

​Galggat go čuohpadeapmái Hámmárfeasta buohccivissui de berret deavdit ja sáddet dán skovi buori áigge ovdal čuohpadeami Prehospitála poliklinihkkii.

Boastačujuhus

Finnmarkssykehuset
Preoperativ poliklinikk
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

Dás fidnet skovi (dárogillii)