HELSENORGE
Sekundær katarakt

Etterstær etter grå stær

Teaksta sámegillii boahtá fargga.

Ved operasjon for grå stær blir linsen i øyet fjernet og erstattet med en kunstig linse. Etter denne operasjonen kan noen pasienter få et uklart belegg bak den kunstige linsen. Dette kalles etterstær.

Vuordináiggit

Innledning

Etterstær kan oppstå fordi det er igjen ørsmå cellerester etter operasjonen eller fordi det det vokser celler inn fra ytterkanten av linsekapselen. Etterstær behandles med en kortvarig laserbehandling der vi lager et hull bak i linsekapselen som har blitt uklar.

Etterstær er vanligere hos barn og unge enn hos voksne.

Henvisning og vurdering

Henvisning kan komme fra private øyeleger, optiker eller fastlege. Henvisning vurderes etter nasjonale retningslinjer.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning må inneholde   

  • synstest
  • øyebunnsrefleks

Anamnese:  

  • Hvor lenge har synsnedsettelsen vart?
  • Når ble pasienten kataraktoperert?

Før

Før behandlingen starter, tar vi en synstest og måler trykk på øyet. Etterpå får du øyedråper som utvider pupillen og bedøvende øyedråper på det aktuelle øyet. I forbindelse med øyedråpene kan du oppleve en forbigående svie.

Under

Du sitter foran en laser under behandlingen. Laseren brukes til å lage hull i din gjenværende linsekapsel, slik at lys kan passere gjennom netthinnen i øyet. Laserbehandlingen gir minimalt med ubehag.

Etter

Det er ingen medisinske restriksjoner i etterkant av behandlingen. Noen opplever forbigående uklart syn på grunn av øyedråpene. Det er heller ikke uvanlig med "flyvende fluer" (mouches volantes) i synsfeltet den første tiden etter behandlingen. Dette er små flekker / tråder / prikker som sklir foran synsfeltet.

Du bør ikke kjøre selv hjem fra behandlingen. Avtal med behandlende lege når kjøring eventuelt kan gjenopptas.

Normalt er det ikke behov for kontroll etter behandlingen.


Vær oppmerksom

Det er liten risiko for komplikasjoner ved denne behandlingen. Noen pasienter kan oppleve en trykkstigning i øyet, men dette medfører sjelden fare eller ubehag.

Dersom du har en viss type aldersrelatert makula degenerasjon (AMD), kan denne forverres av laserbehandlingen.

Kontaktinformasjon

Gávdnet go dan maid ohcet?