Spesialistadoavttirguovddáš Kárášjogas

Framfall av skjede/livmor | Karasjok

Framfall av skjede og/eller livmor er en tilstand der deler av skjedeveggen eller livmortappen synker nedover i skjeden og kan komme delvis ut av vagina når en sitter lenge, har stått eller gått mye.

Diehtojuohkkin helsenorge.no

Loga eanet Skjede- og livmorframfall

Skjede- og livmorframfall

Framfall av skjede og/eller livmor er ein tilstand der delar av skjedeveggen eller livmortappen søkk nedover i skjeden og kan kome delvis ut av vagina når ein har sete, stått eller gått mykje.

Ein har enno ikkje funne ei sikker årsak til at nokre kvinner får framfall, men ein meiner at alder og reduksjon i styrken i bindevevet er ein faktor.

Skader i bindevevet i samband med fødslar, kronisk hoste, tungt fysisk arbeid, forstopping og overvekt er andre faktorar som kan gi auka risiko for å utvikle framfall.

Ulike typar skjede- og livmorframfall:

  • framfall av fremre skjedevegg og blærenedfall (cystocele)
  • framfall av bakre skjedevegg, eventuelt med effekt på tarm (enterocele/rectocele)
  • framfall av skjedetopp/livmor (uterindescens)
  • forlenging av livmorhals (cervixelongasjon)
  • totalprolaps der heile livmora kjem ut av skjeden
  • kombinasjonar av desse

loga eanet Skjede- og livmorframfall (helsenorge.no)

Vuordináiggit

Álggahus

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

Guorahallan

Dikšu

Čuovvoleapmi

fástadoavttir dahje eará dearvvašvuođabálvalus váldá badjelasas oktavuođa

Váldde oktavuođa

Gávdnet go dan maid ohcet?