Glukosebelastningstest

Teaksta sámegillii boahtá fargga.

Glukosebelastningstest brukes for å stille diagnosen diabetes. Dette er en undersøkelse der en kontrollerer kroppens evne til å regulere blodsukkernivået.


Les mer om Diabetes
Informasjon fra helsenorge.no

Innledning

Et blodsukkernivå innenfor normalområdet er viktig for god helse.

Henvisning og vurdering

Du kan ta glukosebelastningstest hos fastlegen din, eller du kan bli hevnist til poliklinikk ved sykehus for å få gjennomført testen.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Du må møte fastende til glukosebelastningstesten. Det vil si at du ikke må spise, drikke, røyke eller tygge tyggegummi etter midnatt kvelden før undersøkelsen.

Under

På undersøkelsesdagen blir det først tatt en blodprøve av deg for å kontrollere blodsukkerverdiene dine når du er fastende. Deretter må du drikke en sukkerholdig drikk (som inneholder sukker/glukose tilsvarende sukkerinnholdet i 0,75 liter cola). Du sitter så i ro i to timer på legekontoret, før blodsukkerverdiene måles på nytt.

Du skal ikke spise, drikke, røyke eller tygge tyggegummi i løpet av denne tiden. Mens du venter må du holde deg i ro. Dette fordi aktivitet kan påvirke blodsukkerverdiene dine. Det kan derfor være greit å ha med seg lesestoff eller lignende til denne undersøkelsen.

Undersøkelsen er over etter at siste blodprøve er gjennomført. Hele undersøkelsen tar cirka tre timer.

Etter

Resultatet av blodprøvene er klare samme dag som testen gjennomføres. Du blir informert om prøvesvarene av legen som har tilvist deg.

Vær oppmerksom

Noen kan bli uvel på grunn av fasten og / eller ved å drikke den sukkerholdige væsken.

Olgguldas kurssat

Kontaktinformasjon

Gávdnet go dan maid ohcet?