HELSENORGE
Fravær av fosterbevegelser

Graviditet - Lite liv i svangerskapet

Teaksta sámegillii boahtá fargga.

Gávdnet go dan maid ohcet?