Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest / Kir/ort, føde/gyn avdeling Kirkenes

Ovdal

Vuollel

Maŋŋil

Váldde oktavuođa

Gávdnet go dan maid ohcet?