HELSENORGE

Sisačáliheapmi dahje gožžajohtasa molsun

Jus dus lea baskkes oassi gožžajohtasis, de sáhttá dat hehttet gočča mannama monimuččain gožžaoarrái. Dan sáhttá rahpat smávva plastihkkabohcciin dahje balloŋŋain mii biddjo gužžaoari čađa. Siskkáldasbohcci sihkkarastá ahte gužža golgá gožžaráksái.