Kirurgiija, ortopediija, riegádahttin ja gynekologalaš ossodat, Girkonjárga

Nyre- og urinveisstein | Kirkenes

Teaksta sámegillii boahtá fargga.

Nyresteiner dannes ved at noe av innholdet i urinen felles ut og forsteines. Steinene kan bli liggende i ro på samme sted uten å gi symptomer, for eksempel i nyrebekkenet. Det kan også vandre nedover gjennom urinlederne. Her kan de sette seg fast og helt eller delvis blokkere for urinstrømmen. Dette kan forårsake smerter og eventuelt skade på nyrene.

Innledning

Behandlingen er avhengig av lokalisasjonen på steinene, størrelsen og symptomene.

Henvisning og vurdering

Det er fastlegen som henviser deg til utredning ved mistanke om stein i nyre eller urinveier. Henvisningen vurderes av spesialist i urologi ved urologisk poliklinikk.

Stein i nyre og urinveier kan også forårsake akutt innleggelse på sykehus hvor du blir undersøkt, observert, og eventuelt får behandling for smerte og infeksjon.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Primærhelsetjenesten henviser til spesialist i urologi med opplysninger om:

  • Smerteproblematikk
  • Blod i urinen
  • Residiverende urinveisinfeksjoner
  • Resultat av CT-urinveier

Utredning

Når henvisningen er vurdert får du innkalling til utredning og samtale med urolog.

Behandling

Oppfølging

Etter utskrivning blir du fulgt opp av fastlegen.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Gávdnet go dan maid ohcet?