Somatisk avdeling

Psoriasis - skjellfjerning | Alta

Psoriasis er en hudlidelse som for de fleste medfører rikelig skjelldannelse (flass) på den syke huden. For at annen behandling skal virke, må skjellene fjernes.

Diehtojuohkkin helsenorge.no

Loga eanet Psoriasis

Psoriasis

Psoriasis kjennetegnes av røde fortykkede hudområder som flasser. Det finnes god behandling som kan lindre og holde sykdommen i sjakk.

Psoriasis er en kronisk hudsykdom som kan gi røde og flassende utslett over store deler av kroppen.

Årsaken til psoriasis er ukjent, men kan skyldes arvelig faktorer i familien. Sykdommen kan utløses av ytre faktorer som for eksempel stress, infeksjoner og enkelte legemidler.

Psoriasis er ikke smittsomt.

​Det finnes ulike former for psoriasis. Denne artikkelen handler om kronisk plakkpsoriasis og omfatter ikke behandling av psoriasis i hodebunnen eller neglene.

loga eanet Psoriasis (helsenorge.no)

Álggahus

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

Ovdal

Vuollel

Maŋŋil

Váldde oktavuođa

Gávdnet go dan maid ohcet?