Psykisk helsevern - gruppeterapi | Alta

Joavkoterapiija bargojoavku, Áltá


Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig, for å jobbe mot spesifikke mål. De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme.

Čujuhusat ja árvvoštallamat

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

fástadoavttir dahje earát dearvvašvuođabálvalusas čujuhit guorahallamii

1. Ovdal

2. Vuollel

3. Maŋŋil

Váldde oktavuođa

Joavkoterapiija bargojoavku, Áltá
Telefovdna
78 48 38 00
Boastačujuhus
Finnmarkssykehuset
VPP ALTA
Postboks 1294
9505 Alta