Psykisk helsevern - gruppeterapi | Lakselv

RPP Leavdnja – Rávisolbmuid psykiatriija poliklinihkka

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig, for å jobbe mot spesifikke mål. De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme.

Álggahus

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

fástadoavttir dahje earát dearvvašvuođabálvalusas čujuhit guorahallamii

1. Ovdal

2. Vuollel

3. Maŋŋil

Váldde oktavuođa

Geavatlaš dieđut

Jođaskeahtes fierpmádat

Mis lea jođaskeahtes fierpmádat pasieanttaide ja gussiide buot min dikšobáikkiin. Váldde oktavuođa du ossodagain oažžun dihte sisaloggendieđuid.

Kioska / buvda / apotehka / kaféa

​SÁNAG Leavdnja lea Leavnnja márkanbáikkis, doppe leat buvddat, apotehka ja boradanbáikkit.

Lobiheapme borgguhit

​Ii leat lohpi borgguhit SÁNAG siste iige olgun uvssaid ja vistti lahka.

Vuordinlatnja

​Pasieanttaide ja oapmahaččaide lea vuordinlatnja resepšuvnna buohta 2. gearddis.