Psykiske lidelser hos barn - pakkeforløp

Teaksta sámegillii boahtá fargga.

Utredning

Behandling

Oppfølging

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Gávdnet go dan maid ohcet?