HELSENORGE

Skopiundersøkelse med biopsi

Skopiundersøkelse gjøres i narkose for å kartlegge utbredelse av svulst, og for å ta vevsprøve.

Álggahus

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

Ovdal

Vuollel

Maŋŋil

Váldde oktavuođa

Gávdnet go dan maid ohcet?