Somatisk avdeling

Triggerfinger | Alta

Triggerfinger er en inflammasjon (irritasjon) rundt en eller flere av fingerens bøyesener. Inflammasjonen kan hindre senen i å gli og gi smerter.

Diehtojuohkkin helsenorge.no

Loga eanet Triggerfinger

Triggerfinger

Triggerfinger gjør at fingeren din henger seg opp i bøyd stilling, så det ser ut som fingeren er i avtrekkerposisjon.

loga eanet Triggerfinger (helsenorge.no)

Vuordináiggit

  • Vuordináigi čielggadussii
    12 vahkku
  • Vuordináigi beaivedikšui
    24 vahkku

Álggahus

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

Ovdal

Vuollel

Maŋŋil

Váldde oktavuođa

Gávdnet go dan maid ohcet?