HELSENORGE

Abort – kirurgisk

Teaksta sámegillii boahtá fargga.
 

Ved kirurgisk abort blir det gjort en utskraping fra livmora. Inngrepet blir gjort fram til og med svangerskapsuke 12, regnet fra siste menstruasjons første dag.