Helsenorge

Abort – kirurgisk

Teaksta sámegillii boahtá fargga.
 

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset.