HELSENORGE

Arenafleksibel behandling

Teaksta sámegillii boahtá fargga.

Arenafleksibel behandling i psykisk helsevern betyr at behandlingen foregår både hjemme, på skolen, på sykehuset og andre steder som sykehuset avtaler med deg og/eller dine foresatte, dersom det er mest hensiktsmessig for at du skal bli bedre.

Innledning

Henvisning og vurdering

For å få behandling trenger du henvisning. Fastlegen og legevakt er de som i hovedsak henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten.

Før

Hvordan man forbereder seg til arenafleksibel behandling vil variere fra pasient til pasient. Derfor vil personale fra behandlingsstedet ta kontakt og lage en plan for oppstart.

Under

Når du får arenafleksibel behandling vil det planlegges ulike aktiviteter og samtaler etter en forutsigbar plan. Behandlingsopplegget vil være tilpasset hver enkelt familie.

Behandlingstiden kan variere mye fra pasient til pasient, og det legges til rette for individuelle behov. Dette vil personalet informere mer om før oppstart.

Etter

Den arenafleksible behandlingen er ferdig når ditt behov igjen kan dekkes gjennom de vanlige behandlingene som tilbys i BUPs lokaler.

BUP har hovedansvaret for oppfølging dersom det er behov for videre behandling etter at arenafleksibel behandling er avsluttet. Det legges til rette for individuelle behov.

Kontaktinformasjon

Gávdnet go dan maid ohcet?