HELSENORGE
Cristabiopsi |

Benmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve

Benmargsprøve er en vevsprøve som tas fra hoftekammen med et spesialinstrument. Prøven viser hvordan blodproduksjonen er, og om det eventuelt er tegn på sykdom i beinmargen. Prøven gjøres i lokalbedøvelse.  

Álggahus

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

 

Ovdal

Vuollel

Maŋŋil

Váldde oktavuođa

Gávdnet go dan maid ohcet?