HELSENORGE

Cihppaborasdávda

Teaksta sámegillii boahtá fargga.

Peniskreft er en sjelden kreftform, med 25-50 nye tilfeller per år i Norge. Risikoen øker med alderen, men kan også opptre hos relativt unge menn. Generelt er overlevelsen god dersom man kommer tidlig til lege.

Gávdnet go dan maid ohcet?