HELSENORGE

CT monimaččain ja gožžaoriin

CT lea rastačuohpastaga govven áigeguovdilis rumašoasis, røntgensuotnjariiguin. Dihtorprográmma veahkeha govaid vurket.